Giải pháp giảm tổn thất

  • 0 Comments
  • 16 Tháng Sáu 2016
bảo quản

Đội ngũ GVA liên kết với các chuyên gia trong và ngoài nước để nghiên cứu, lựa chọn và tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu và năng lực của khách hàng.

Ứng dụng các giải pháp công nghệ giúp giảm tổn thất trong nông nghiệp, nâng cao giá trị cho hàng nông sản bằng việc tối ưu hoá từng bước gồm:

Khâu trước thu hoạch: Có những tính toán chính xác về giống, phương pháp canh tác, chế độ tưới tiêu, phân bón, thời điểm thu hoạch.

Khâu thu hoạch: đặc biệt là khâu thu hái cần tính đến thời gian thu hoạch.

Khâu sau thu hoạch:

  • Các biện pháp khử trùng, kiểm dịch
  • Các thông số trước khi bảo quản, sơ chế
  • Các biện pháp sơ chế: tách hạt, làm sạch, làm khô, phân loại
  • Vận chuyển
  • Giải pháp cho Bảo quản:

-Bảo quản bằng phương pháp lạnh

-Công nghệ CAS ( Cells alive system)

-Bảo quản rau quả thực phẩm bằng phương pháp điều chỉnh khí quyển

+ Phương pháp CA (Controlled Atphosphere)

+ Phương pháp MA (Modified Atmosphere)

+ Bảo quản rau quả thực phẩm bằng hóa chất

+ Bảo quản rau quả thực phẩm bằng phương pháp chiếu xạ

-Các phương pháp bảo quản rau quả thực phẩm bằng màng

+ Phương pháp bảo quản bằng màng Chitosan

+ Bảo quản rau quả thực phẩm màng bán thấm  BOQ-15

+ Bảo quản bằng chế phẩm tạo màng

+ Công nghệ bảo quản quả trên cây bằng chế phẩm Retaine (AVG)