Canh tác nhà mái che

  • 0 Comments
  • 13 Tháng Mười Một 2015
nha-mai-che

GVA là đối tác tin cậy của Quý khách hàng trong việc cung cấp giải pháp công nghiệp nhằm hiện đại hóa nền nông nghiệp Việt Nam hướng đến tạo ra những sản phẩm chất lượng với thị trường rộng mở, khả năng xuất khẩu cao. Một trong những giải pháp công nghệ được ứng dụng nhiều nhất hiện nay là: giải pháp công nghệ canh tác nhà mái che.

Hiệu quả của giải pháp công nghệ này nhằm giúp khách hàng:

  • Thực hiện các công nghệ thâm canh cao.
  • Tối thiểu hóa, thậm chí có thể loại trừ các yếu tố ngoại cảnh bất lợi ra ngoài sản xuất.
  • Sản xuất ra loại nông sản thực phẩm mà thiên nhiên không ưu đãi (trái vụ), thậm chí không sản xuất được ngoài môi trường tự nhiên.
  • Tối đa hoá năng suất chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất; tối thiểu hoá các khoản chi phí sản xuất và đặc biệt là để tiết kiệm nước.

GVA nghiên cứu, thiết kế và lựa chọn các vật liệu có chất lượng cao nhằm đưa ra những giải pháp toàn diện đối với:

  • Cấu trúc cho toàn bộ nhà mái che
  • Hệ thống màng che phủ
  • Hệ thống tưới, hệ thống sưởi ấm, làm mát, chiếu sáng, điều khiển môi trường
  • Sơ đồ mặt bằng, các bàn trồng và nhiều hơn nữa…

Giải pháp tối ưu là ngoài việc đảm bảo yêu cầu kết cấu bền vững, yêu cầu cho việc thực hiện cơ giới hoá đến mức cao nhất các công đoạn sản xuất, nhà kính còn có thể cho phép đáp ứng đến mức cao nhất các nhu cầu về kiểm soát “tiểu khí hậu nhà kính”;  kiểm soát “sinh học nhà kính”; kiểm soát “dịch hại” nhà kính; và thực hiện các biện pháp điện toán điều chỉnh các yếu tố môi trường sinh thái nhà kính.