icon

Coi trọng hoạt động R&D

Tại GVA, R&D được coi là hoạt động mang tính quyết định để thành công và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. R& D chính là sự HỢP TÁC và TƯƠNG TÁC chặt chẽ mô hình “4 nhà: Nhà nông, Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp” …

icon

Công nghệ GVA cung cấp

Công ty GVA cung cấp nhiều công nghệ tiên tiến từ các nước có nền nông nghiệp phát triển như nhà lưới, nhà màng công nghệ cao; Công nghệ bảo quản nông sản bằng kho lạnh; Công nghệ tưới nhỏ giọt… nhằm giảm thiểu tối đa những tổn thất trong nông nghiệp

icon

cung cấp kỹ thuật tưới tiêu

GVA là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp kỹ thuật tưới tiêu trong đó có kỹ thuật tưới nhỏ giọt, đây đang là giải pháp hữu hiệu giúp giải quyết bài toán hóc búa của nông nghiệp nhiều nước…

icon

Công nghệ canh tác nhà mái che

GVA là đối tác tin cậy của Quý khách hàng trong việc cung cấp giải pháp công nghiệp nhằm hiện đại hóa nền nông nghiệp Việt Nam hướng đến tạo ra những sản phẩm chất lượng …

icon

Công nghệ giúp giảm tổn thất

Ứng dụng các giải pháp công nghệ giúp giảm tổn thất trong nông nghiệp, nâng cao giá trị cho hàng nông sản bằng việc tối ưu hoá từng bước bao gồm các khâu: Trước thu hoạch, thu hoạch và sau thu hoạch

icon

Hiện đại dây chuyền chế biến

GVA với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ tư vấn cho Khách hàng những công nghệ tối ưu nhất phù hợp với sản phẩm và thị trường của sản phẩm ấy hướng đến thị trường xuất khẩu