image001

Bảo quản khoai tây bằng công nghệ thông gió, làm lạnh QCC và hệ thống điều khiển tự động Vision Control

  • 0 Comments
  • 13 Tháng Mười 2016
Từ nhiều năm nay khoai tây đã trở thành một trong những cây trồng chính trong vụ đông ở miền Bắc nước ta và được gieo trồng ở cả 3 vùng đồng bằng, trung du và miền núi. Trong quá trình bảo quản, ước tính tỷ lệ hao hụt của khoai tây có lúc lên
image012

Sản xuất khoai tây giống bằng công nghệ khí canh

  • 0 Comments
  • 19 Tháng Chín 2016
Công nghệ khí canh được xem như là bước đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất giống khoai tây sạch bệnh. Công nghệ này cho phép sản xuất hoàn toàn chủ động trên diện tích nhỏ  được một lượng khổng lồ củ giống khoai tây chất lượng cao, số lượng củ giống