PotatoStore

Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển khoai tây tươi

Sau khi thu hoạch, các quá trình sinh học vẫn tiếp tục diễn ra và khoai tây tươi vẫn tiếp tục sinh trưởng. GVA sẽ hướng dẫn khách hàng một vài phương pháp hữu hiệu để làm chậm quá trình này. Các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và sự lưu thông không khí