THU KHOAI VÙNG CAO!

THU KHOAI VÙNG CAO!

15/02/2021

THU KHOAI VÙNG CAO!

Mùa thu khoai

Mùa thu khoai

01/02/2021

Mùa thu khoai

Thời tiết thuận lợi, giá khoai tây đầu vụ vẫn đang ở mức cao.

Thời tiết thuận lợi, giá khoai tây đầu vụ vẫn đang ở mức cao.

29/12/2020
Thời tiết thuận lợi, giá khoai tây đầu vụ vẫn đang ở mức cao.
Khoai tây Actrice đạt kích thước thương phẩm chỉ sau 60 ngày trồng

Khoai tây Actrice đạt kích thước thương phẩm chỉ sau 60 ngày trồng

23/12/2020

Khoai tây Actrice đạt kích thước thương phẩm chỉ sau 60 ngày trồng