Đầu năm mới vùng trồng khoai tây trên địa bàn vùng cao Na Rì, Bắc Kạn bắt đầu cho thu hoạch. Là khu vực còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế, giao thông cũng chưa thuận lợi, nên việc tiến hành vận chuyển giống, sản xuất khoai tây cho bà con cũng gặp không ít thử thách. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội để GVA phát triển vùng trồng mới, và đặc biệt là giúp đỡ bà con nâng cao hiệu quả kinh tế với giống khoai tây Actrice.
Vì vậy, bằng sự cố gắng, nỗ lực từ phía công ty cùng sự giúp đỡ từ phía Trung tâm khuyến nông tỉnh, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà con có một vụ mùa thành công.
????????????Hy vọng đây sẽ là tiền đề mở ra một hướng phát triến mới cho bà con nơi đây, việc sản xuất khoai tây sẽ được nhân rộng trên địa bàn, trước mắt góp phần nâng cao thu nhập cho bà con và xa hơn là giúp đỡ một thế hệ trẻ em tương lại.