Rong sụn
Rong sụn

Rong sụn

Giống

Rong biển

Nguồn gốc

Việt Nam

Kết cấu, mùi vị

 

Mô tả

Rong giòn, màu trắng

Tháng 1