Quan điểm nhân sự:

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh” thấm nhuần triết lí đó mà tại GVA nhân lực luôn được coi trọng và đóng vai trò thiết yếu vào sự phát triển của doanh nghiệp.

 

Định hướng nhân sự:

Ở GVA, mỗi vị trí cụ thể sẽ có những yêu cầu riêng bắt buộc, nhưng tất cả đều được đào tạo bài bản, chuyên sâu, nắm vững kỹ năng nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao. Mỗi nhân sự tại GVA chính là nền móng dẫn tới thành công hiện tại và tương lai sau này.

 

Văn hóa:

Ngoài những nguyên tắc lựa chọn kỹ càng, phù hợp với yêu cầu công việc, mọi thành viên được tạo điều kiện để phát huy sở trường một cách tối đa, để phát triển sự nghiệp bản thân cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công ty. Mỗi thành viên của GVA luôn nỗ lực vì mục tiêu chung, tạo thành thể thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể đoàn kết.

 

“Đội ngũ nhân lực mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững

Xây dựng đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, tâm huyết chính là chìa khóa thành công của GVA”