Nha đam Thái
Nha đam Thái

Nha đam Thái

- Lá cây xòe rộng, màu xanh thẫm, thân ngắn

- Cây trưởng thành bẹ lá to hơn, thịt nhiều hơn

-Thời gian thu hoạch sớm hơn

Tháng 1