Nha đam Mỹ
Nha đam Mỹ

Nha đam Mỹ

- Lá thẳng đứng, màu xanh nhạt, thân dài

- Cây trưởng thành bẹ nhỏ hơn, vỏ lá dày, thịt ít hơn so với nha đam Thái

- Thời gian thu hoạch muộn hơn

Tháng 1