Thời điểm vào chính vụ, các vùng trồng của GVA đều đang tiến hành thu hoạch khoai tây vụ Đông 2020. Từ Bắc Giang, Bắc Ninh đến Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa sản lượng các vùng đều đạt năng suất cao, dao động từ 9 tạ - 1.2 tấn / sào. Không chỉ vậy, giá khoai cũng cao hơn các năm trước, biên độ giá nhỏ, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con.

Dưới đây là một số hình ảnh thu hoạch khoai tại Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam. Thời điểm thu hoạch, mỗi luống 50m đem lại giá trị khoảng 1.5 triệu đồng.