Ngành Nông nghiệp tính đến thời điểm hiện tại vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta.

Vì thế, tập trung phát triển khối ngành này luôn là mục tiêu cần thiết để duy trì một nền kinh tế khoẻ mạnh.

Tuy nhiên, khái niệm tập trung phát triển nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc gia tăng quy mô và lưu lượng sản xuất, mà còn đòi hỏi những bước tiến về mặt chất lượng. Định nghĩa “nghề nông” giờ đây không còn đơn thuần là những cá thể trực tiếp tham gia trồng trọt - chăn nuôi mà còn là các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), vì lợi ích đem lại năng suất cao và hiệu quả cho mùa màng.

Nhờ công tác R&D, nhiều cải tiến mới đã ra đời góp phần nâng cao chất lượng sản xuất, đảm bảo người làm nghề đáp ứng đủ sản lượng lẫn chất lượng cây trồng. Điều này đã góp một phần không nhỏ trong việc củng cố an ninh lương thực của quốc gia. Không những thế, một khi được áp dụng các thành tựu từ những nghiên cứu mới, cây trồng sẽ đối phó tốt hơn với diễn biến bất thường của thời tiết đồng thời tránh được những tác động của xấu môi trường, tạo cho ngành tiền đề để phát triển bền vững. Việt Nam là đất nước đi lên từ Nông nghiệp, tuy vậy để có thể khai phá triệt để những tiềm năng và triển vọng trong trồng trọt vẫn còn là điều bỏ ngõ. Nếu biết đầu tư và xem trọng nghiên cứu phát triển Nông nghiệp, chắc chắn rằng trong tương lai ngành Nông nghiệp sẽ phát huy được những thế mạnh của mình và đem lại lợi ích đáng kể cho người nông dân.