Khoai tây giống Solara
Khoai tây giống Solara

Khoai tây giống Solara

Mã sản phẩm:

 

Hình thái củ:

Oval, vỏ màu vàng mịn, ruột vàng

Kích thước:

đường kính ngang củ 28 – 45 mm.

Thời gian sinh trưởng:

80 - 90 ngày

Năng suất:

Trung bình 18 – 23 tấn/ha

Chống chịu sâu bệnh:

Chống chịu bệnh virus, mốc sương.

Thời vụ trồng:

Vụ Đông: 15/10 – 25/11

Vụ Xuân: 5/12 – 5/1

Xuất xứ:

Nhập khẩu, nội địa

 

Tháng 1