Khoai tây giống Marabel
Khoai tây giống Marabel
Khoai tây giống Marabel
Khoai tây giống Marabel
Khoai tây giống Marabel
Khoai tây giống Marabel

Khoai tây giống Marabel

Mã sản phẩm:

 

Hình thái củ:

Oval dài, vỏ vàng, ruột vàng

Kích thước:

đường kính ngang củ 28 – 50 mm.

Thời gian sinh trưởng:

85 – 95 ngày

Năng suất:

Trung bình 17 – 23 tấn/ha

Chống chịu sâu bệnh:

Kháng virus PVY, PVA,

kháng được rụng là và mốc sương

Thời vụ trồng:

Vụ Đông: 15/10 – 25/11

Vụ Xuân: 5/12 – 5/1

Xuất xứ:

Giống nhập, nội địa
Tháng 1