Khoai tây giống Esmee
Khoai tây giống Esmee
Khoai tây giống Esmee
Khoai tây giống Esmee
Khoai tây giống Esmee
Khoai tây giống Esmee
Khoai tây giống Esmee
Khoai tây giống Esmee

Khoai tây giống Esmee

Mã sản phẩm:

 

Hình thái củ:

Oval, vỏ đỏ, ruột vàng

Kích thước:

Đường kính ngang củ 28 – 55 mm.

Thời gian sinh trưởng:

85 – 90 ngày

Năng suất:

Trung bình 21 – 25 tấn/ha

Thâm canh tốt đạt 30 – 35 tấn/ha

Chống chịu sâu bệnh:

Chịu mốc sương, chống chịu vi khuẩn héo xanh tốt.

Thời vụ trồng:

Vụ Đông: 15/10 – 25/11

Vụ Xuân: 5/12 – 5/1

Xuất xứ:

Nhập khẩu, nội địa

Tháng 1