Khoai tây giống Atlantic
Khoai tây giống Atlantic

Khoai tây giống Atlantic

Mã sản phẩm:

 

Hình thái củ:

Oval, vỏ kem, ruột kem

Kích thước:

đường kính ngang củ 25 – 60 mm.

Thời gian sinh trưởng:

90 – 100 ngày

Năng suất:

Trung bình 17 – 22 tấn/ha

Chống chịu sâu bệnh:

Chống chịu bệnh tuyến trùng loài PVX, kháng bệnh rất tốt với bệnh ghẻ, bênh héo xanh.

Thời vụ trồng:

Vụ Đông: 15/10 – 25/11

Vụ Xuân: 5/12 – 5/1

Xuất xứ:

Giống xuất khẩu, giống nội địa

Tháng 1