Khoai vỏ vàng, ruột vàng
Khoai vỏ vàng, ruột vàng

Khoai vỏ vàng, ruột vàng

Hình thái củ

Oval, vỏ vàng, ruột vàng

Quy cách đóng gói

Đóng thùng: 10kg,

15kg

+ Túi mesh: 20-30 kg

+ Túi tiện lợi: 1-2 kg

Tháng 1