Khoai tây giống Actrice
Khoai tây giống Actrice
Khoai tây giống Actrice
Khoai tây giống Actrice
Khoai tây giống Actrice
Khoai tây giống Actrice
Khoai tây giống Actrice
Khoai tây giống Actrice

Khoai tây giống Actrice

Mã sản phẩm:

 

Hình thái củ:

Oval tròn, vỏ vàng, ruột vàng, mắt củ nông, củ to nhẵn.

Kích thước:

đường kính ngang củ 28 – 55 mm.

Thời gian sinh trưởng:

85 – 95 ngày

Năng suất:

Trung bình 21 – 25 tấn/ha

Thâm canh tốt đạt 30 – 35 tấn/ha

Chống chịu sâu bệnh:

Kháng bệnh tuyến trùng chủng R01, R04, miễn dịch bệnh ung thư khoai tây, kháng rất tốt với bệnh ghẻ, mốc sương, kháng tốt virus X và virus Y

Thời vụ trồng:

Vụ Đông: 15/10 – 25/11

Vụ Xuân: 5/12 – 5/1

Xuất xứ:

Nhập khẩu

 

Giống được đăng ký và nhập khẩu phân phối độc quyền bởi GVA

Khả năng chịu nhiệt và chịu úng tốt.

Năng suất cao vượt trội

Mẫu mã, hình thái củ đẹp, tỷ lệ củ to đạt trên 80%.

Tháng 1