Công ty cổ phần GVA và UBND xã Lan Giới tổ chức hội thảo "Hiệu quả của công nghệ bảo quản khoai tây giống bằng công nghệ kiểm soát môi trường và quy trình bảo quản khoai tây giống" và Hội Nghị " So sánh đánh giá sinh trưởng của giống khoai tây Actrice nhập khẩu và xác nhận (tỷ lệ mọc mầm, sinh trưởng thân lá)".

Thời gian: 10/12/2020

Địa điểm: Hội trường UBND xã Lan Giới, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Đơn vị tham dự:

- Đại diện sở khoa học công nghệ tỉnh Bắc Giang

- Đại diện chi cục Trồng trọt và Bảo về thực vật tỉnh Bắc Giang

- Đại diện phòng Nông nghiệp huyện Tân Yên

- Đại diện UBND xã Lan Giới

- Đại diện Đài truyền thanh

- Đại diện các HTX và hộ nông dân tham dự

Thông qua hội thảo, đặc điểm, quá trình sinh trưởng giống mới Actrice được giới thiệu đến bà con. Nội dung hội thảo còn kết hợp quá trình thăm ruộng thực tế để đánh giá so sánh giă giữa giống Actrice nhập và giống Actrice xác nhận, giữa giống Actrice xác nhận và Marabel xác nhận.
- Từ thực tế thăm ruộng cho thấy, giống Actrice củ to, thân khỏe, kháng sâu bệnh tốt. Sau khoảng 60 - 65 ngày, khoai tây giống Actrice xác nhận sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ củ to, loại 1 cao hơn (có thể xuất bán) so với giống Marabel.