Đối tác - Khách hàng quốc tế

HZPC

HZPC

Agroplant Holland B.V (Netherlands).

Agroplant Holland B.V (Netherlands).

Den Hartigh, BV, Emmeloord (Holland).

Den Hartigh, BV, Emmeloord (Holland).

Tolsma

Tolsma

Đối tác - Khách hàng trong nước

TTKN

Sở Khoa học công nghệ, Trung tâm khuyến nông các Tỉnh, huyện

Các HTX xã sản xuất

Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia.

Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia.

Koikeya

Koikeya

Viện Sinh Học Nông Nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Viện Sinh Học Nông Nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.