Tư vấn, cung cấp kỹ thuật tưới tiêu và các thiết bị hóa nông hiện đại

Tư vấn, cung cấp kỹ thuật tưới tiêu và các thiết bị hóa nông hiện đại

Tư vấn, cung cấp kỹ thuật tưới tiêu và các thiết bị hóa nông hiện đại

Bảo quản khoai tây bằng công nghệ kiểm soát môi trường kết hợp hệ thống điều khiển tự động OmniCuro

Bảo quản khoai tây bằng công nghệ kiểm soát môi trường kết hợp hệ thống điều khiển tự động OmniCuro

Bảo quản khoai tây bằng công nghệ kiểm soát môi trường kết hợp hệ thống điều khiển tự động OmniCuro

Hiện đại hóa dây truyền chế biến

Hiện đại hóa dây truyền chế biến

Với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ tư vấn cho Khách hàng những công nghệ tối ưu nhất phù hợp với sản phẩm và thị trường của sản phẩm ấy nhằm nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn có thể xuất khẩu.

Các pháp giảm tổn thất trong nông nghiệp

Các pháp giảm tổn thất trong nông nghiệp

Tầm quan trọng của các pháp giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Kỹ thuật tưới tiêu

Kỹ thuật tưới tiêu

Tưới nhỏ giọt - Giải pháp công nghệ cao trong nông nghiệp