Sản phẩm nổi bật

Những nhóm sản phẩm chúng tôi phân phối và hợp tác

Công nghệ

Hiện đại hóa dây truyền chế biến
Hiện đại hóa dây truyền chế biến
Các pháp giảm tổn thất trong nông nghiệp
Các pháp giảm tổn thất trong nông nghiệp
Kỹ thuật tưới tiêu
Kỹ thuật tưới tiêu
Nhà mái che
Nhà mái che
Coi trọng hoạt dộng R&D
Coi trọng hoạt dộng R&D
High profits from growing potatoes (Netherlands) Actrice winter crop 2020
High profits from growing potatoes (Netherlands) Actrice winter crop 2020

Dành cho đối tác khách hàng

Bạn muốn trở thành đối tác của GVA?